Ceník

Položka Cena/měsíc
Pronájem EShopu s TecDoc Web Service 799,00 €
Testovací období (maximálně 9 měsíců) 289,00 €
 
Položka Cena
Zřízení EShopu (vytvoření hostingu, konfigurace na doménu, vytvoření databáze) 330,00 €
Zřízení TCD (zřízení web service) 440,00 €
Napojení na každého jednotlivého dodavatele ve standardizovaném formátu 150,00 €
Napojení na každého jednotlivého dodavatele v jiném formátu – dle náročnosti (sazba hod.) 50,00 €
Navedení z testovacího provozu na ostrý (testovací provoz max 9 měsíců) 600,00 €
Zprovoznění každého XML Feedu pro vyhledávače cen 170,00 €
Denní aktualizace cen (měsíčně) 100,00 €
Upgrade na novější verzi eshopu 0,00 €
Nasazení standardizovaného designu 0,00 €
Nasazení nestandardního designu dle šablony grafika (sazba hod.) 45,00 €
Zaškolení obsluhy a konfigurace 28 €/hod.
Doprava za kilometr 0,40 €
 
Závazek na minimálně 12 měsíců s automatickým prodloužením po 3 měsících.
Platba kvartálně na začátku kvartálu splatnost 30 dní.
Sankce za znovupřipojení v případě nezaplacení. 100,00 €
   
Doplňkové služby  
Zřízení domény 20,00 €
Vytvoření jednoduché webové stránky se základní grafikou. 250,00 €