Ceník

Položka Cena/měsíc
Pronájem EShopu s TecDoc Web Service 789,00 €
Testovací období (maximálně 9 měsíců) 269,00 €
 
Položka Cena
Zřízení EShopu (vytvoření hostingu, konfigurace na doménu, vytvoření databáze) 300,00 €
Zřízení TCD (zřízení web service) 410,00 €
Napojení na každého jednotlivého dodavatele ve standardizovaném formátu 120,00 €
Napojení na každého jednotlivého dodavatele v jiném formátu – dle náročnosti (sazba hod.) 40,00 €
Navedení z testovacího provozu na ostrý (testovací provoz max 9 měsíců) 500,00 €
Zprovoznění každého XML Feedu pro vyhledávače cen 150,00 €
Upgrade na vyšší verzi eshopu 0,00 €
Nasazení standardizovaného designu 0,00 €
Nasazení nestandardního designu dle šablony grafika (sazba hod.) 35,00 €
Zaškolení obsluhy a konfigurace 22 €/hod.
Doprava za kilometr 0,40 €
 
Závazek na minimálně 12 měsíců s automatickým prodloužením po 3 měsících.
Platba kvartálně na začátku kvartálu splatnost 30 dní.
Sankce za znovupřipojení v případě nezaplacení. 100,00 €
   
Doplňkové služby  
Zřízení domény 15,00 €
Vytvoření jednoduché webové stránky se základní grafikou. 200,00 €